CSS MenuMaker
Banner

İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin dördüncüsü 9 Kasım 2019 tarihinde Grand Cevahir Kongre Merkezi düzenlenecektir. 

2019 Zirvesinin Konusu: İŞ AHLAKI, HUKUK VE ADALET İLİŞKİSİ

Zirve, alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemekte olup genel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, Devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımak
  • İş ahlakı eğitimi konusunda eğitim-öğretim kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasında duyarlılık oluşturmak ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak
  • Üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının iş ahlakı uygulamaları alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar yapmasına zemin oluşturmak
  • İş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak ve kamuoyunun gündemine taşımak 

 

PROGRAM


08.30 – 09.30 Karşılama ve İkram
09.30 – 09.40 Programın Açılışı


09.40 – 09.50 Karşılama Konuşması:
Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ (Zirve Düzenleme Heyeti Başkanı)


09.50 – 10.00 Karşılama Konuşması:
Ayhan KARAHAN (İGİAD Başkanı)


10.00 – 10.30 Onur Konuğu Konuşması:
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP (TBMM Başkanı)


10.30 – 11.40 Birinci Oturum: İş Hayatında İnsan Hakları Hukuk ve Adalet İlişkisi


Moderatör: Av. Reşat PETEK Emekli Cumhuriyet Başsavcısı, 26. Dönem Milletvekili


Konuşmacılar: Prof. Dr. Engin YILDIRIM (Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili)

                     Prof. Dr. Muharrem KILIÇ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi)


11.40 – 12.00 Kahve Arası


12.00 – 13.30 İkinci Oturum:Kamu ve Özel Sektörde İş Ahlakı Hukuk ve Adalet İlişkisi


Moderatör: Av. Muharrem BALCI (Hukuk Vakfı Başkanı)


Konuşmacılar: Av. Şeref MALKOÇ (Kamu Başdenetçisi (Ombudsman)


                     Ergün ATALAY (TÜRK-İŞ Genel Başkanı)


                     Şekib AVDAGİÇ (İTO Başkanı)