7 Kasım 2020, İGİAD Youtube Kanalı
CSS MenuMaker
Konuşmacı / Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Profesör olarak çalışmakta olup, 2015 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosye Üyesidir. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden 1992 yılında derece ile mezun olmuştur. Lisans öğreniminin ardından Yükseköğretim Kurumu tarafından açılan Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu ile lisansüstü öğrenimini, Yüksek Lisans-1996, University of Hartford (ABD) ve Doktora-2000, University of Strathclyde (Birleşik Krallık) olmak üzere, yurt dışında tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında University of Lethbridge, Alberta-Kanada’da misafir öğretim üyesi ve proje eş yürütücüsü olarak bulunmuştur.

Alanında pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmakta olup, Journal of Advertising Research, Journal of Marketing CommunicationsJournal of Customer Behaviour ve Social Business gibi dergilerde Hakem Kurulu üyeliği yapmaktadır. Ayrıca, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir. Araştırmaları pazarlama teorisi ve stratejileri, sosyal pazarlama, dijital pazarlama, inovasyon ve pazarlama iletişimi alanlarında yoğunlaşmaktadır.  Kamu, özel ve sivil toplum kurumlarına ait çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır.

Halen TUBİTAK SOBAG Danışma Kurulu Üyesi olup, EuroMed Research Business Institute Türkiye Direktörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca, ülkemiz pazarlama akademisyenlerinin çatı sivil toplum kuruluşu olan Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin Başkanıdır. Geçmişte, TUBİTAK TEYDEB Yürütme Kurulu Üyeliği; Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası Dijital Turizm ve İnovasyon Komisyonu Başkanlığı; Kent Ekonomileri Forumu Eskişehir İli Koordinatörlüğü; YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve KOSGEB gibi kamu kurumlarının çeşitli kurul ve komisyonlarında görev almıştır. Rektör Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Kurucu Yüksekokul Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı gibi akademik idari görevlerde de bulunmuştur.

1970 Ankara doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.


Ayhan Karahan
İGİAD Başkanı
Prof. Dr. Ömer Torlak
Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı
Ozan Acar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Başkanı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Sami Nalbantoğlu
Bilgi Sistemleri A.Ş. CEO’su
Prof. Dr. Mete Çamdereli
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Saffet Köse
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Emre Ekmekçi
Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Faruk Bilir
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı