11 Kasım 2023, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi
CSS MenuMaker
Konuşmacı / Prof. Dr. Bekir Kayacan

Prof. Dr. Bekir Kayacan
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / ÇEKUD Akademik Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bekir Kayacan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında 2015 yılından beri öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda İngilizce İktisat Programında Economic Growth (İktisadi Büyüme), Economic Development (İktisadi Kalkınma) ve International Economics (Uluslararası İktisat) derslerini lisans seviyesinde ve Scientific Research Methods and Ethics (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik)) ve Input-Output Economics (Girdi-Çıktı Ekonomisi) derslerini de doktora seviyesinde vermektedir. 

Şu anki görevinden önce Bekir Kayacan Düzce Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dallarında uzun süre öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. Kendisinin orman mühendisliği (İstanbul Üniversitesi) ve iktisat (Anadolu Üniversitesi) alanlarında lisans, ormancılık ekonomisi (State University of New York) alanında yüksek lisans ve ormancılık ekonomisi alanında (İstanbul Üniversitesi) doktora dereceleri bulunmaktadır. 

Çok sayıda yurtiçi (BAP, TÜBİTAK ve Bakanlıklar) ve yurtdışı (UNDP, COST, EU Horizon) araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış olan Bekir Kayacan aynı zamanda TÜBİTAK ARDEB’de 3 yıl proje değerlendirme moderatörlüğü de yapmıştır. Bu arada 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi Uluslararası Projeler Ofisi’nin koordinatörlüğünü de yürütmektedir. 

2011-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna bağlı  “ Joint ECE/FAO Forestry and Timber Section” Yönetim Kurulu (The Bureau) başkan yardımcılığını Türkiye’yi temsilen yapmıştır. Bu süreçte, Rio+20’deki Bakanlar düzeyinde toplantı da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası iş birliği ve eylem toplantılarının yönetimini üstlenmiştir. 

Kalkınma Planları hazırlık sürecinde muhtelif sektörlere ilişkin Özel İhtisas Komisyon’larında da bulunmuş olan Bekir Kayacan’ın akademik çalışma ve ilgi alanları esasta sürdürülebilir kalkınma bağlamında yenilenebilir doğal kaynaklar, enerji, çevre ve ulaştırma sektörlerine ilişkindir. Doktora tezi ve sonrasında özellikle ulusal ve bölgesel ekonomik etki analizi bağlamında girdi-çıktı analizi temelli çalışmaları ve danışmanlıkları olmuştur.


Prof. Dr. Ömer Torlak
Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı
Ayhan Karahan
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İsmail Koyuncu
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Haluk Dortluoğlu
BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO
Prof. Dr. Metin Toprak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent İnanç
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi / Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi