7 Kasım 2020, İGİAD Youtube Kanalı
CSS MenuMaker
Konuşmacı / Prof. Dr. Davut Kavranoğlu

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Profesör Kavranoğlu, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Master ve Doktora derecelerini Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (CALTECH), Elektronik Mühendisliğinde bölümünden sırasıyla 1986 ve 1989’da almıştır.

1989’da Yardımcı Doçent, 1993’te Doçent, 2009’da ise Profesör unvanlarını kazanmıştır. Birçok yayınlanmış akademik makalesi ve diğer yayınları mevcuttur.

1997 yılında bir girişimci olarak teknoloji sektörüne daha fazla odaklanmak için Türkiye’ye dönmüş ve bir dizi teknolojik girişim başlatmıştır. 1997-2009 yılları arasında iş dünyasında, özellikle Mobil ve Uydu Haberleşmesi, GPS takip sistemleri alanlarında teknoloji ve ürün geliştirme ve satmaya odaklanmıştır.

Profesör Kavranoğlu, 2011-2015 yılları arasında dört yıl süre ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Kendisi Türkiye’de Bakan Yardımcılığı müessesi oluşturulduktan sonra atanan ilk Bakan Yardımcısıdır. Prof. Kavranoğlu. 2015 – 2019 yılları arasında dört yıl süre ile Bilim, Teknoloji, Sanayi, Eğitim ve Üniversite politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

Önce Bakan Yardımcısı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptığı sekiz yıl süren kamu hizmetindeki süresince, kendisine verilen diğer görevlerin bir parçası olarak Profesör Kavranoğlu özel bir önem vererek aşağıdaki temel soru ve sorunlara odaklanmıştır:

1- Türkiye neden gelişmiş bir ülke olamıyor? Problemler nelerdir? Yönetim sisteminde mi bir sorun var, var ise sistemde yanlış olan nedir? Az gelişmiş ülkeler neden az gelişmişlikten çıkamıyorlar? Bu onların kurtulmaları mümkün olmayan kaderi mi?

2- Gelişmiş ülkelerin gelişmelerini sağlayan sistemlerindeki ana noktalar nelerdir? Gelişmiş olan ülkeler refah ve başarıya nasıl ulaşıyor? Onlar acaba şanslı olduklarından dolayı mı başardılar yoksa başarılı olmak ve bu başarıyı muhafaza etmek için kurdukları bir metodoloji ve sistem mi var?

3- Türkiye gelişmiş ve müreffeh bir ülke olmak için neler yapabilir? Bu acaba mümkün müdür? Mümkünse, bu nasıl bir dönüşüm ve reform süreci ile başarılabilir?

4- Türk eğitim sisteminin sorunları nelerdir? Türk üniversiteleri neden istenen başarı seviyesinde değil? Eğitim sistemi ve yükseköğretim sistemini dünyanın en iyileri arasına sokmak için nasıl bir reform yapılabilir? İyi örneklerden de faydalanarak nasıl bize uygun çözümler geliştirebiliriz?

5- Türkiye insan kaynaklarındaki kalite problemini nasıl çözebilir?

6- Türkiye’yi, bilim insanı olarak çalışmak ya da yüksek teknoloji girişimcisi olarak iş yapmak için dünyanın en çekici yerlerinden biri yapmak için neler yapılabilir?

7- Türkiye ekonomisi ve toplumunu, Bilgi Ekonomisi ve Bilgi toplumuna dönüştürmek için neler yapılabilir?

Profesör Kavranoğlu, görevini bir senfoni orkestrasındaki orkestra şefi rolüne benzetir, şöyle ki, çok çeşitli yönleri olan, disiplinler arası karmaşık problemler için uygulanabilir çözümler geliştirme sürecini yönetmek olarak görür. Bu anlayış ile kamu hizmetindeki 8 yıllık görev süresi boyunca, uygulanabilir çözümler geliştirmek için dünya çapında mükemmel başarılara imza atmış bilim insanları, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlileri havuzundan oluşan büyük bir gönüllü ekibiyle çalışmıştır. Sorunları ve olası çözümleri tamamen analiz ettikten sonra, en uygun çözümü uygulamak için bir dizi uygulama adımı geliştirilmiştir. Buna çerçevede, Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Eğitim politikaları için taslak mevzuat, büyük bir politika paketi vizyonu içinde hazırlanmıştır. Bu reform paketi, yeni bir politika belirleme sistemidir ve eğitim politikalarını, üniversite politikalarını, sanayi politikalarını, sağlık politikalarını ve ekonomi, sağlık, eğitim, bilim, teknoloji, savunma, tarım gibi konuları kapsayan bütünleşik kapsamda hazırlanmıştır.

STIC Partners, bu sekiz yıllık çalışma boyunca Profesör Kavranoğlu ile çalışan gönüllü ekibin önde gelen üyelerinden bazılarını çözüm ortağı/partner olarak bünyesine katmıştır. Bu ekip, aynı ruh ve amaçla, tüm dünyadaki potansiyel müşteriler için hizmet vermeye hazırdır.


Ayhan Karahan
İGİAD Başkanı
Prof. Dr. Ömer Torlak
Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Ozan Acar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Başkanı
Bekir Sami Nalbantoğlu
Bilgi Sistemleri A.Ş. CEO’su
Prof. Dr. Mete Çamdereli
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Saffet Köse
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Emre Ekmekçi
Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Faruk Bilir
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı