CSS MenuMaker
Konuşmacı / Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

Prof. Dr. Muharrem Kılıç
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olan Dr. Kılıç, 2006 yılında doçentlik ve 2011 yılında da profesörlük kadrosuna atanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM Danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi Temsilciliği gibi birden çok akademik ve idari görevde bulunmuştur. ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’, ‘Karşılaştırmalı Hukuk Kuramı’, ‘Hukuk Metodolojisi’ ve ‘İnsan Hakları Hukuku’ konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda kitap, makale ve çevirilerden oluşan bilimsel yayınlar ile Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı da yapmış olan Dr. Kılıç’ın birden çok ulusal yayın organında aktüel hukuk-politik yorumları yer almıştır.

Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’ Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Mustafa Şentop
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Ayhan Karahan
İGİAD Başkanı
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı - Yıldız Teknik Üniversitesi
Av. Reşat Petek
25 ve 26. Dönem Milletvekili
Prof. Dr. Engin Yıldırım
Anayasa Mahkemesi Üyesi
Av. Muharrem Balcı
Hukuk Vakfı Başkanı
Av. Şeref Malkoç
Kamu Başdenetçisi - Ombudsman
Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası Başkanı