7 Kasım 2020, İGİAD Youtube Kanalı
CSS MenuMaker
Hakkımızda / Türkiye İş Ahlakı Zirvesi

İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin beşincisi 7 Kasım 2020 tarihinde İGİAD Sosyal medya hesaplarından online olarak düzenlenecektir. Zirve, alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemekte olup genel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, Devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımak
  • İş ahlakı eğitimi konusunda eğitim-öğretim kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasında duyarlılık oluşturmak ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak
  • Üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının iş ahlakı uygulamaları alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar yapmasına zemin oluşturmak
  • İş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak ve kamuoyunun gündemine taşımak