11 Kasım 2023, 09.00-14.00, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi
CSS MenuMaker
Konuşmacı / Prof. Dr. Lütfi Sunar

Prof. Dr. Lütfi Sunar
Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Lütfi Sunar, Lisans eğitimine 1997 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümüne başlamış ve bu alandaki temel bilgileri edinmiştir. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını “Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar” çalışması ile tamamlamıştır.

Akabinde doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam eden Sunar doktora tezini “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı çalışması ile tamamlamıştır. Bu çalışması ile küresel düzeyde tanınmıştır.

Prof. Dr. Lütfi Sunar, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. Daha sonra Yardımcı Doçent unvanını elde ederek aynı üniversitede öğretim üyeliğine yükselmiştir. Sunar, 2017 yılından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Profesör unvanını İstanbul Medeniyet Üniversitesinde kazanmıştır.

Sunar’ın araştırma alanları arasında sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki kavramı, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma bulunmaktadır. Kendisi bu konularda pek çok makale yazmış ve önemli kitaplar kaleme almıştır. Bu kitaplar arasında “Marx ve Weber’de Doğu Toplumları,” “Türkiye’de İş Ortaklıkları,” ve “Marx and Weber on Oriental Societies” gibi başlıklar yer almaktadır.

Prof. Dr. Lütfi Sunar, aynı zamanda İLKE Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

İleri düzeyde İngilizce’debilen Sunar, uluslararası arenada akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir.

4 Eylül 2023 tarihinde Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir.


Prof. Dr. Ömer Bolat
Ticaret Bakanı
Prof. Dr. Erol Özvar
YÖK Başkanı
Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Ayhan Karahan
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ömer Torlak
Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sayım Yorğun
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Dr. Erhan Erken
İTO Meclis Başkanı
Kemal Öztürk
Gazeteci
Mehmet Akın Öncül
Öncül Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Mimar Altan Elmas
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat ve Deprem Y. Müh. Mehmet Emre Özcanlı
Deprem İzolasyonu Derneği Bşk. Yrd.